zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Regulamin

Relacja| Wyniki| Lista zawodników| Zaproszenie | Program| Regulamin | Nagrody| Patroni| Konkurs fotograficzny| Sponsorzy | Pł‚atność‡ przelewem| Galeria zdjęć‡| Media o Turnieju|Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2008

Pierwszy dzień turnieju A&A o Brylant Domu Jubilerskiego jest jednocześnie eliminacją Turnieju Polish Golfers Championship 2008.

Gracze którzy chca być klasyfikowani w eliminacjach PGC 2008 są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych rozgrywek (regulamin PGC)

Uczestnictwo
Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów:

 • przynależność do Klubu Golfa A&A
 • hcp
 • termin wpłaty wpisowego za Turniej

Opłata za turniej wynosi 250 zł i musi zostać uregulowana do 25 maja 2008r.Zniżki - członkowie Klubu Golfa A&A 10%, - juniorzy 20%.Zwycięzcy poprzednich edycji Turnieju w kategorii brutto są uprawnieni do udziału w grze bez wnoszenia opłaty.Ilość graczy na turnieju 144 osoby

 

Format turnieju
Stroke play brutto i netto.
Do rozgrywki finałowej (drugi dzień) przechodzi 36 zawodników z najlepszym wynikiem w kategorii brutto i 36 zawodników z najlepszym wynikiem netto po pierwszym dniu Turnieju. Jeżeli wśród 36 najlepszych zawodników brutto będą także ci z najlepszym wynikiem kategorii netto, to do dalszych gier przechodzą kolejni zawodnicy z kategorii netto. Zawody rozgrywane są we grupach czteroosobowych, ustalonych na podstawie losowania pierwszego dnia turnieju przeprowadzonego przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Losowanie drugiego dnia turnieju odbędzie się na podstawie uzyskanych wyników brutto po pierwszym dniu.

Reguły gry i przestrzeganie zasad etykiety golfowej
Turnieje PZG będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Organizacyjny Turnieju. Wszyscy zawodnicy oraz ich pomocnicy (caddies) są zobowiązani do przestrzegania zasad etykiety golfowej pod rygorem wykluczenia ich z turnieju przez Komitet Organizacyjny Turnieju PZG.
Zawodnicy muszą być ubrani w koszulki z kołnierzykiem oraz spodnie z paskiem. Noszenie jeansów jest zabronione.

Piłki oraz kije golfowe
Piłki oraz kije używane w turnieju mistrzowskim PZG muszą być dopuszczone do rozgrywek amatorskich przez R&A
(www.randa.org/rules/equipment)

Czas rozpoczęcia gry
Każdy z zawodników powinien rozpocząć grę o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie wyznaczonym, to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji (patrz Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne.

Opóźnianie gry - wolne tempo gry
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy - 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę.

Karą za opóźnianie gry jest:

 • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne
 • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne
 • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja
Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)
Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33?7.
Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Zdawanie kart wyników
Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Sędziowskim przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie.

Zasady dogrywek w przypadku niewyłonienia zwycięzcy po rozegraniu rund regulaminowych.

 • O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach 1, 8 i 9. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki na po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: II runda, I runda, ostatnie 9 dołków.
 • O pozostałych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: II runda, I runda, ostatnie 9 dołków.

Używanie sprzętu elektronicznego
Używanie sprzętu elektronicznego (w tym walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery,) w trakcie gry jest zabronione.
[WG1] Używanie dalmierzy jest dozwolone.
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie od 25.05.2008 do dnia rozpoczęcia turnieju organizatorzy zwracają 50% wpisowego jedynie w udokumentowanych przypadkach losowych.Komitet Organizacyjny Turnieju zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub zmiany ilości rozgrywanych dołków oraz daty.

Regulamin konkursu Hole in One / Nearest to the Pin

 • W konkursie mogą startować:- Osoby, które startują w tegorocznej edycji Turnieju. Pozostali chętni po wpłaceniu opłaty na konto bankowe Organizatora lub do kasy Turnieju w czasie trwania zawodów.
 • Maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 100 osób.
 • Pierwszeństwo przy zapisach mają uczestnicy Turnieju.
 • Każdy gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem (pisakiem wodoodpornym).
 • Każdy gracz ma jedno uderzenie.
 • Konkurs odbywa się z żółtych tee z dołka nr. 9. W przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, liczona jest odległość od dołka najbliższej piłki (od jej środka do krawędzi dołka).

Regulamin konkursu Longest Drive

 • W konkursie mogą startować:- Osoby, które startują w edycji Turnieju.- Pozostali chętni po wpłaceniu opłaty na konto bankowe Organizatora lub do kasy Turnieju w czasie trwania zawodów.
 • Maksymalna ilość uczestników konkursu Hole In One wynosi 100 osób.
 • Pierwszeństwo przy zapisach mają uczestnicy turnieju.
 • Każdy gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem (pisakiem wodoodpornym).
 • Każdy gracz ma dwa uderzenia.
 • Konkurs odbywa się z białego tee 10 dołka na fairway wyznaczonym na Driving Range.
 • Liczą się wyłącznie piłki, które zmieszczą się w wyznaczonym fairwayu.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn - rozpoczynając od kategorii kobiet.