g76_g76_EPRLOGOSTRONAA&A.jpg
 

nawigator: »

zmniejsz czcionkezwieksz czcionke


"Majdan" przedstawia krzyż poprzedzający żagiel. Krzyż to symbol ofiar z całej Ukrainy - zarówno tych z Kijowa, jak i ze wschodniej Ukrainy. Dokąd zmierza (płynie - symbol żagla) ten kraj, rozdarty wojną domową? Finału nikt dziś, czyli w chwili powstawania tego dzieła, nie może przewidzieć. Na żaglach wycięte są bezimienne głowy mieszkańców tego kraju. Kraju objętego wojną domową, podczas której występują przeciw sobie sąsiedzi, bo są różnych narodowości, różnych poglądów politycznych. Jedni biją drugich  w imię swoich przekonań. Biją, strzelają.... Jeszcze do niedawna życzliwi sobie sąsiedzi.

"Majdan" to wyraz mojej nadziei, że żagiel Ukrainy, prowadzony po wzburzonych dziś wodach krzyżem, dopłynie do szczęśliwego portu.

Portu, który dziś jest jeszcze tak daleko.

Jurij Makowlev urodził się we wschodniej Ukrainie w 1959 r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych  w Charkowie i przeniósł się do Doniecka, gdzie żył i tworzył.  

W swojej twórczości inspiruje się m.in. kulturą antyku, włoskim surrealizmem, ekspresjonizmem niegeometrycznym. Próbuje opisać drobne fragmenty obrazu współczesnego świata. Dlatego też podczas pracy w każdej z interesujących go technik stara się wykorzystać maksymalnie możliwości, jakie daje mu dany materiał i szuka w nim aspektów pozwalających na przekazanie jego wewnętrznych przemyśleń. Szuka cząstek, wrażeń wizualnych, detali, które zestawione razem dadzą osobisty obraz wybranego fragmentu otaczającego świata. Ponieważ postrzega świat nieharmonijnie i fragmentarycznie, charakteryzuje swoją twórczość jako abstrakcyjną i metafizyczną. Malarstwo,. rzeźba jest odbiciem wewnętrznych gruntownych przemyśleń, filozofii.... Tworzy w wielu dziedzinach sztuki i wykorzystuje wiele materiałów, biorąc pod uwagę indywidualne ich właściwości. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, ceramiką, rysunkiem, grafiką. To wyjątkowo wszechstronny artysta.