g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 22 czerwca 2006 roku na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim w domu braci akademickiej przy ulicy Piotrkowskiej 77. W dniu 4 września 2006 roku Sąd Gospodarczy w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał je do rejestru pod numerem KRS 0000263265. Stowarzyszenie posiada NIP 725 19 34 471 i Regon 100291282 . Adres : 90 -105 Łódź ul. Piotrkowska 60.

Ci,  którzy na zebraniu założycielskim w dniu 22 czerwca 2006 roku wypełnili po brzegi Klub 77 kierowali się głównie chęcią podtrzymania bliskich związków koleżeńskich a przede wszystkim wartości którymi przepełnione jest nasze wzajemne i codzienne życie. Idea programowa Stowarzyszenia najkrócej zawarta jest w jego nazwie. Zwrócenie głównej uwagi na kultywowanie bogatych tradycji łodzi akademickiej plasuje unikatowość jego funkcji i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu łodzian – tych którzy są z nim związani zamieszkiwaniem oraz tych którzy spędzili w nim najwspanialszy  czas studencki. Do wielkiej legendy urastają dziś dokonania studenckich zespołów artystycznych; Teatru 77, STS Pstrąg, STS Cytryna, Klubu 77, Balbina, Futurysta, Synapsa, Kalefaktor, Na piętrze, środowiska turystycznego skupionego w Almaturze : SKT Płazik, SKT W siną dal, Soczewki, YAPY a także uczestników Białych Niedziel, obozów naukowych, bratniej pomocy, SPONZ-u, Stowarzyszenia Jazzowego, Puchatka, Palmy, akcji Pokoik dla żaka, łódzkich spotkań teatralnych , juwenaliów, środowiska dziennikarzy studenckich, radia Kiks i Żak, Dziennika Akademickiego i czasopisma ZSP Contra itd. itd. itp. To właśnie w tych działaniach, które organizowało oraz roztaczało parasol ochronny Zrzeszenie Studentów Polskich, później Socjalistyczny Związek Studentów Polskich  i znowu odnowione ZSP, przewinęło się tysiące młodych ludzi, którzy na całe życie nauczyli się demokracji, tolerancji, zawierania kompromisu a przede wszystkim wzajemnego poszanowania, koleżeńskości i wspólnej solidarności.

Ze Stowarzyszeniem Tradycji Akademickich Siódemki związali się m.in. wybitni pracownicy łódzkich uczelni, inżynierowie, lekarze, prawnicy, wybitni biznesmeni, często szefujący ogólnopolskim organizacjom zawodowym.

Stowarzyszenie posiada wyłączne prawo do posługiwania się, jako swoim logo , grafiką płaskorzeźby  „nóg 77” wykonaną przez profesora Jana Grodka na 50 lecie ZSP i umieszczoną na frontonie budynku b. RO ZSP przy ul. Piotrkowskiej 77 z podpisem : „ dla ducha, ciała i rozumu – na dziś  i na jutro”. Stowarzyszenie posiada porozumienie z właścicielem Klubu 77 i Klubu Spadkobierców umożliwiające  odbywanie wszelkiego rodzaju spotkań w tych lokalach.  Czym dotychczas zdążyliśmy się zająć ? Nasza aktywność dotyczy głównie spraw Łodzi. Przed wyborami samorządowymi współorganizowaliśmy ogólnomiejską debatą kandydatów na prezydenta Łodzi „Co z tą Łodzia ? Czy tylko Piotrkowska ?”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Stypendystów Programu Fulbrighta zorganizowaliśmy cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie studentów i młodych pracowników nauki w celu przedstawienia im bardzo atrakcyjnej oferty kształcenia. W spotkaniu uczestniczył m.in. z-ca ambasadora USA.  Na jednym ze spotkań dr Ryszard Bonisławski  przedstawił bardzo interesującą gawędę na temat historii budynku przy ul. Piotrkowskiej 77 i zaobserwowanych przez mury tej posesji, dziejowych już dokonań braci studenckiej. Na spotkaniu marcowym w 2008 roku dr Włodzimierz Adamiak , który wszedł w posiadania  materiałów o kapitalnej wadze historycznej i po raz pierwszy zaprezentował swoje doniesienie : „Jak budowano Łódź – historia jednego rodu”. Do stałego kalendarza działań wszedł konkurs o Wielką Nagrodę SIÓDEMEK dla osób ,które w najbardziej znaczący sposób przyczyniają się do kultywowania łódzkiej tradycji studenckiej.  Pierwszym jej laureatem zostali organizatorzy festiwalu piosenki turystycznej YAPA.

Staraliśmy się również wspomóc starania aby wydać książkę Zdzisława Hejduka „Moja podróż z Teatrem 77”  oraz  aktywnie  promować bardzo ciekawą książkę Stanisława Bąkowicza pt. „Mój uniwersytet – wspomnienia byłego studenta” .

Organizujemy  cyklu koncertów osób, które swoje pierwsze kroki artystyczne stawiały w Klubie 77 oraz w innych łodzkich klubach studenckich. Odbyły się już : Pawła Serafińskiego, dzisiaj światowej sławy jazzmana i wirtuoza organów Hammonda , znakomitego gitarzysty profesora AM Marka Gajzlera, wybitnego wirtuoza akordeonu Krzysztofa Raczyńskiego oraz  Elżbiety Adamiak .

Każdy rok akademicki  zaczynamy od wykładu inaugurującego i zawodów w golfa.

Stowarzyszenie otrzymało w roku 2008 Dyplom Honorowy Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego za upowszechnianie ideałów polskiej inteligencji.

Andrzej Mikołajczyk cv: ur 20 11 1947 w Łodzi, w latach 1967-1972 student wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Łódzkiej , mgr inżynier. Aktywność w ruchu studenckim : starosta roku, przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP, wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej  ZSP na PŁ, sekretarz Rady  Okręgowej ZSP w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Łódzkiego SZSP / 1973 – 1977/, . Odznaczenia : Złota ZSP i SZSP, Honorowa odznaka m. Łodzi, Złoty Krzyz Zasługi , Oficerski Order Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w długoletniej działalności  w ruchu studenckim. Członek założyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich 

 
  • Wielka Nagroda Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego 2007 rok