g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Jubileusz 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR".


Witam,

W załączeniu przekazuję Komunikat nr 1 organizatorów jubileuszu 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR". Obchody rocznicowe zorganizowawane będa przez łódzki oddział Almaturu, Almatramp i Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki. Sprawami organizacyjnymi zajmuje sie Społeczny Komitet Organizacyjny z Jerzym Chałubińskim i Jerzym Lewartowskim. Honorowy patronat  objął profesor dr Stanisław Liszewski. Uroczystości odbędą sie w dniu 6 pażdziernika 2012 roku i tym samym zbiegną się z "Siódemkową" inauguracją nowego roku akademickiego 2012 - 2013.   

Profesor dr. habil. Stanisław Liszewski pełnił na Uniwersytecie Łódzkim funkcje m.in dziekana, prorektora a w latach 1996 - 2002 - rektora. Od 20 lat jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i pomysłodawca oraz organizatorem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Dzięki jego staraniom i pod jego redakcja powstały niezwykle cenne dla Łodzi publikacje : 500 stronicowa monografia miasta i Atlas Miasta Łodzi, który zawiera 49 map prezentujacych kształtowanie sie przestrzeni miejskiej oraz jej walory i sposoby wykorzystania. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Jest wielka i powszechnie szanowana postacia Łodzi akademickiej. W roku 2010 otrzymał Wielką Nagrodę Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki" za wybitny, osobisty wkład w rozwój Łodzi akademickiej.

 

serdecznie pozdrawiam

Andrzej Mikołajczyk

Prezes STA Siódemki

 

=================================================== 

60 LAT TURYSTYKI  STUDENCKIEJ

55 LAT  BIURA PODRÓŻY  I  TURYSTYKI  „ALMATUR”

w  ŁODZI

Komunikat nr. 1                                                                                                        Łódź, lipiec 2012 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Z inicjatywy  organizatorów turystyki studenckiej ubiegłego wieku, informujemy o przygotowywanym na dzień 6 października 2012 roku spotkaniu koleżeńskim, z okazji:                                                                                                                                                                                                                                                                         

60-tej Rocznicy Turystyki Studenckiej

 oraz

 55- lecia Biura Podróży i Turystyki  „ Almatur ” w Łodzi.

pod honorowym patronatem prof. dr hab. Stanisława Liszewskiego

                   Program obchodów obejmować będzie dwa spotkania:

1.      Seminarium historyczno – informacyjne „Turystyka studencka w drugiej połowie XX wieku a obecnie”

2.      Spotkanie pokoleń w ramach „Balu Turystów” pod hasłem

       Czy po nas coś zostało?

Nasza baza adresowa może być nie aktualna  i nie pełna. Przez następne tygodnie będziemy ją uzupełniać oraz powiększać o kolejne osoby.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie lub podanie swoich danych adresowych wg .następującego schematu : nazwisko i imię, adres zamieszkania z kodem pocztowym, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail -  na załączonej liście osobowej.

Ponadto prosimy o potwierdzenie swego udziału ( ilość osób) na balu turystów. Na tej podstawie będziemy mogli określić koszty indywidualne uczestnictwa na balu.

Zapraszamy wszystkich organizatorów turystyki  do udziału w imprezach rocznicowych po dopełnieniu formalności, o których pisaliśmy powyżej.

Zgłoszenia prosimy przekazywać na adresy e-mail:lewartowski@poczta.onet.pl  lub na adresy pocztowe biur podróży Almatur lub Almatramp. Bieżące informacje o stanie przygotowań do organizowanych imprez  zamieszczać będziemy w Internecie na stronach organizatorów  : www.almatur.lodz.pl ,   www.siodemki.pl   ,   www.almatramp.com.pl

Z  turystycznym  pozdrowieniem

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Jerzy Chałubiński i Jerzy Lewartowski

 

Organizatorzy:     BPiT” Almatur” w Łodzi, Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”,

                                BP”Almatramp” w Łodzi , Społeczny Komitet Organizacyjny.

Adresy:            BPiT Almatur Łódź sp. z o.o. 90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 59

                           Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”, 90-105 Łódź ul. Piotrkowska 60,                    siodemki77@op.pl , www.siodemki.pl

                         Biuro Podróży Almatramp  90-417 Łódź ul. Piotrkowska 59