g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

40 lecie pracy naukowej naszego Kolegi profesora Stanisława Rudolfa


Koleżanki i Koledzy,

poniżej przesyłam informację Kolegi Piotra Sagana o jubileuszowej uroczystości 40 lecia pracy naukowej naszego Kolegi profesora Stanisława Rudolfa. Zgadzam się z Piotrem, że to spotkanie spontanicznie rozpoczęło w Łodzi obchody 60 lecia Zrzeszenia Studentów Polskich, których zwieńczeniem będzie nasze wielkie spotkanie w pierwszych dniach października. Staszkowi najserdeczniej gratuluję wspaniałego jubileuszu i życzę zdrowia na długie, długie lata.

najserdeczniej pozdrawiam

Andrzej Mikołajczyk 

prezes STA Siódemki

 

W miniony poniedziałek, 26 kwietnia 2010 roku,  miałem przyjemność uczestniczyć w sesji naukowej oraz bardzo   sympatycznym wieczorze, związanym z jubileuszem 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Naszego Kolegi  i Przyjaciela prof.zw.dr.hab. Staszka Rudolfa.

Staszek ukończył studia na Wydziale Matematyki,Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego  na kierunku chemicznym w 1964 roku, uzyskując tytuł magistra chemii. Nie podjął jednak pracy w zawodzie chemika i kontynuował studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Studia te ukończył w 1969 r. uzyskując stopień magistra ekonomii.

W okresie studiów aktywnie uczestniczył w pracach Zrzeszenia Studentów Polskich. Pełnił w niej takie m.in. funkcje jak Przewodniczacego Rady Uczelnianej ZSP UŁ, V-ce przewodniczącego Rady Okręgowej ZSP w Łodzi,gdzie odpowiadał za sprawy nauki. To za jego kadencji kilkuset studentów z uczelni łódzkich, brało udział w koordynowanych przez ZSP obozach naukowych. Warto odnotować jego funkcję członka Rady Naczelnej ZSP oraz funkcję Przewodniczącego Komitetu Koordynacjnego Uniwersytetów, zrzeszającego wszystkie Rady Uczelniane tych uczelni. 

W 1969 r. profesor Stanisław Rudolf rozpoczął pracę w Instytucie Ekonomii Politycznej w Zakładzie Kapitalizmu, u prof. Janusza Górskiego,który był promotorem jego pracy magisterskiej. Zainteresował go kapitalizm w wydaniu szwedzkim i w kolejnych latach przygotował pracę doktorską pt."Próba weryfikacji państwa dobrobytu na przykładzie Szwecji".

Pobyt w Szwecji miał przełomowe znaczenie dla zainteresowań naukowych Staszka. Poznając bliżej mechanizmy rządzace szwedzką gospodarką doszedł do wniosku,że u podstaw jej długookresowych sukcesów leży idea pokoju społecznego,stanowiąca rezultat współpracy partnerów spłecznych,przy dyskretnej regulacji państwa. Później pogłębiał tę problematykę na Uniwersytecie Pensylvania, czego rezultatem była wydana nakładem PWN-u monografia pt. " Demokracja przemysłowa w rozwininiętych krajach kapitalistycznych",stanowiaca podstawę jego kolokwium habilitacyjnego.

W 2001 rku uzyskał tytuł profesora, a rok póxniej stanowisko profesora zwyczajnego. W okresie 40 lat pracy w Uniwersytecie Łódzkim prof. Rudolf opublikował ponad 180 książek ,artykułówi podręczników itp. Generalnie dotyczą one partycypacji pracowniczej i demokracji przemysłowej,problemów nadzoru korporacyjnego oraz nowej ekonomii instytucjonalnej.

Ważne miejsce w działalności prof.Rudolfa zajmuje równiez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji,zarówno na szczeblu regionalnym,jak i ogólnopolskim. Od siedmiu lat pełni funkcję Prezesa PTE w Łodzi

Z okazji zaszczytnego jubileuszu osobiście życzenia przekazali; Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel , dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego prof.Gajda oraz dziekan Wydziału Chemicznego UŁ prof. Bogusław Kryczka. przedstawiciel PAN-u prof.W.Grudzewski oraz Prezes PTE prof.Mączyńska.

Staszka droga zawodowa jest czymś naturalnym i niewątpliwym; zasadza się na Jego talencie i umijętnościach,na sumienności w pracy,na wyjątkowych zdolnościach kierowniczych. Jego piękne cechy osobowe- wqysoka kompetencja,zyczliwość wobec innych,otwartość na racjonalne argumenty,wysoka kultura osobista- czynią ze Staszka wzór do nasladowania.

Staszek zawsze,równiez w trakcie sesji naukowej podkreślał swoje przywiązanie i bezpośrednie zwiazki z Zrzeszeniem Studentów Polskich. W przededniu obchodów 60-lecia powstania ZSP postać Staszka Rudolfa znakomicie się wpisuje do kreowania wzorowych przykładów  ,na których ZSP zawsze niezmiernie zależało.

Mozna bez przesady uznać,że tą uroczystością praktycznie rozpoczęliśmy obchody 60-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich w naszym miescie.

W uroczystości miałem przyjemność uczestniczyć w gronie przyjaciół Staszka i naszych działaczy ZSP z UŁ m.in. profesorami Niną Łapińską-Sobczak,Wacławą Warzywodą-Kruszyńską,Bożeną Mikołajczyk,Pawłem Chmielewskim, Bogusławem Kaczmarkiem,Henrykiem Piekarskim, Grzegorzem Gazdą,Bogusławem Kryczką. Wojewodę Łódzkiego reprezentował dr Janusz Michajłowski.

Drogi Staszku ,

Dziękujemy Ci za wszystko  , co wspólnie z Małzonką Grażynką uczyniłeś dla naszej organizacji Zrzeszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Ad multos annos!

 

Piotr Sagan

b.sekretarz Rady Uczelnianej ZSP na UŁ, ,za kadencji Staszka.