g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Apel o udział w organizacji i obchodach 60 lecia


Apel o udział w organizacji i obchodach 60 lecia

 

W kwietniu 1950 r. powstało Zrzeszenie Studentów Polskich, powszechna, samorządowa i demokratyczna organizacja studencka, która  przez dziesiątki lat wiernie służyła obywatelskiemu powołaniu, najcelniej  wyrażonemu przez Stanisława Staszica, aby „być narodowi użytecznym”.  Zrzeszenie Studentów Polskich poprzez swoją działalność utrwalało przekonanie , że warto: -zdobywać wiedzę i być aktywnym społecznie;
-toczyć ”nocne rodaków rozmowy i spory” o Polskę,  o kształt uczelni i studenckiej organizacji, o rolę środowiska studenckiego w życiu społecznym Polski;
-zawsze pomagać  potrzebującym i słabszym;
-solidarnie wspierać się w środowisku, pomimo różnic poglądów;
-być otwartym, życzliwym, budować trwałe przyjaźnie;
-poprzez społeczną aktywność uczyć się współdziałania i rozwiązywania problemów w zespole;
- kształtować otwartą postawę wobec nowych idei i uczyć się „ różnić pięknie”.

Koleżanki i Koledzy!

Warto było być aktywnym w ZSP, bo przez to zmienialiśmy siebie i  świat, w którym żyliśmy. Dzięki ZSP, „ta nasza młodość, ten szczęsny czas” była najbardziej twórczym okresem naszego życia.

Dlatego dzisiaj, z pełnym przekonaniem, apelujemy do Was o:

-pomoc  w organizacji  oraz o  udział w centralnych i środowiskowych wydarzeniach upamiętniających 60 rocznicę utworzenia ZSP ,
-wsparcie finansowe i pozyskiwanie sponsorów mających możliwość wspomożenia obchodów 60lecia naszej organizacji,
-organizację środowiskowych uroczystości upamiętniających 60 rocznicę utworzenia ZSP i dostarczanie materiałów informacyjnych z tych uroczystości (zdjęć, filmów , tekstów i dokumentów) do umieszczenia na stronie  internetowej: www.60latzsp.pl ,
-uchronienie od zapomnienia wszystkich ważnych materiałów archiwalnych i dokumentów obrazujących działalność ZSP, poprzez umieszczenie ich na stronie: www.60latzsp.pl (sposób przygotowania tych dokumentów opisany jest na tejże stronie).

Koleżanki  i Koledzy z ZSP!
Niech udział każdego z nas w obchodach upamiętniających  60 rocznicę utworzenia  ZSP stanie się naszym sposobem poszukiwania  sprawiedliwej  oceny przeszłości,  w której żyliśmy i historii, którą współtworzyliśmy.
O to Was Koleżanki i Koledzy prosimy, o takie wsparcie i pomoc apelujemy!!
Komitet Honorowy Obchodów 60lecia ZSP

Stefan Olszowski (przew. RN ZSP 1956-60),
Czesław Wiśniewski (przew. RN ZSP 1960-63),
Jerzy Kwiatek (przew. RN ZSP  1963-66),
Jerzy Piątkowski (przew. RN ZSP  1966-69),
Stanisław Ciosek (przew. RN ZSP  1969-73),
Eugeniusz Mielcarek (przew. ZG SZSP 1973-77),
Stanisław Gabrielski (przew. ZG SZSP 1977-80),
Tadeusz Sawic (przew. RN SZSP 1980-82),
Cezary Droszcz (przew. RN  ZSP 1982-85),
Antoni Dragan(przew. RN ZSP 1985-87),
Marek Józefiak (przew. RN ZSP 1987-1990),
Marcin Domański (przew. RN ZSP  1990-92),
Marek Rojszyk (przew. RN ZSP  1992-94),
Marek Wikiński (przew. RN ZSP  1994-99),
Robert Niemiałkowski (przew. RN ZSP 1999-2000),
Marek Szczerbowski (przew. RN ZSP w 2000r.),
Waldemar Zbytek(przew. RN ZSP 2000-06),
Wojciech Baran(przew. RN ZSP 2006-09),
Patryk Stanisz(przew. RN ZSP od 2009).

Warszawa, dnia 2 lutego 2010 r.