g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Piszą o naszych inicjatywach.


W kolejnym kwartalniku - patrz link- (numer 4-5 z rok 2009) Uniwersytetu Łódzkiego "KRONIKA" zamieszczona jest informacja o naszym spotkaniu pod Siódemkami.

pozdrawiam serdecznie

Andrzej

ETOS AKADEMICKI

Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki w Łodzi, wspólnie z Ogólnopolską Komisją Historyczną Ruchu Studenckiego 18 czerwca zorganizowały panel dyskusyjny nt. Etos łódzkiego środowiska akademickiego. Do udziału w nim zostali zaproszeni: Wiesław Klimczak, Kazimierz Olejnik, Witold Góralski i Zbigniew Kubiński. Przewodniczący OKHRS Wiesław Klimczak odnosząc się do treści proponowanej dyskusji panelowej wskazał, że akademickość Łodzi nie mogła pojawić się przed II wojną, bowiem nie sprzyjały temu warunki i okoliczności. Jednakże czy właśnie warunki ziemi obiecanej, pozornie niesprzyjające, nie stały się źródłem zarówno myśli intelektualnej, jak i powstania ośrodka wielokulturowego promieniującego na cały region? To naukowcy przydali cech specyficznego szlachectwa temu miastu. – Fascynujące byłoby – podkreślił W. Klimczak – uzyskanie odpowiedzi, w jakim stopniu ów etos pozostawił ślady na kształcie miasta, na jego duchowej i materialnej tkance. Czy wyłowił coś oryginalnego z ludzkich więzi w procesie powstawania solidarności społecznej. – W. Klimczak przywołał też postać pierwszego rektora UŁ prof. Tadeusza Kotarbińskiego, który swoją postawą i ogromną wiedzą stworzył podstawy łódzkiego środowiska akademickiego. Z większą niż inne środowiska wiarygodnością wnosiło nowe idee, nowe sprawy, zachęcając do ich realizacji. Zazwyczaj staje się to zaczynem ruchu społecznego, poparciem dla czegoś, jak i sprzeciwu wobec czegoś.

Ten wątek podkreślił w swoim wystąpieniu absolwent prawa Uniwersytetu Łódzkiego, były zastępca prokuratora generalnego RP Kazimierz Olejnik, który nawiązując do własnych przeżyć, dzielił się refleksjami związanymi z uczestnictwem w łódzkim strajku studenckim w roku 1981.

Witold Góralski, były przewodniczący łódzkiej Rady Okręgowej ZSP w pierwszej połowie lat 60., wiele opowiadał o tamtych czasach i wielkiej społecznej aktywności środowiska studenckiego.

Interesujące uwagi z ostatniego dwudziestolecia Łodzi i roli środowiska akademickiego poruszył były przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP UŁ, prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości Zbigniew Kubiński.

Wielowątkową dyskusję podsumował prezes STA Siódemki Andrzej Mikołajczyk, podkreślając ogromne zmiany, jakie zaszły w ciągu prawie 65 lat funkcjonowania środowiska akademickiego w naszym mieście. W trakcie spotkania podsumowano również ostatni rok działalności stowarzyszenia Siódemki. Wręczono coroczną nagrodę tego stowarzyszenia. Wielką Nagrodę Fundacji Siódemki 2009 przyznano byłym przewodniczącym RO ZSP w Łodzi poszczególnych kadencji: Czesławowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Piątkowskiemu, Witoldowi Góralskiemu, Tadeuszowi Lewandowskiemu, Wojciechowi Ekiertowi, Jerzemu Sułowskiemu i Piotrowi Saganowi. ¾