g28_77.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Aktualności

POŻEGNANIE PIOTRA TRZESZCZKOWSKIEGO

Wystąpienie Jacka Strzeleckiego, b. Skarbnika RO ZSP  i b. prezesa Zarządu Studenckiej Spółdzielni „Puchatek”,  w dniu 17.II. 2022 na pogrzebie Kolegi PIOTRA TRZESZCZKOWSKIEGO, długoletniego działacza ruchu studenckiego w Łodzi, członka Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „77”.

POŻEGNANIE PIOTRA TRZESZCZKOWSKIEGO
g28_wiesaw klimczak.jpg

Wiesław Klimczak nie żyje

4 lutego 2019 o godzinie 17 po wyczerpującej chorobie zmarł Wiesław Klimczak,współtwórca i Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, pierwszy Przewodniczący Stowarzyszenia "Ordynacka". źródło http://iars.pl

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Mikołajczyka - Wystąpienie Jana Michajłowskiego

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Mikołajczyka - Wystąpienie Jana Michajłowskiego, wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 12 września 2015 roku w Łodzi.

 

 Zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać naszego przyjaciela Andrzeja. Jest nas tutaj bardzo wielka liczba. Jaka była droga życiowa Andrzeja, jak zdobywał szacunek i sympatię, że tak licznie zgromadziliśmy się na tej smutnej uroczystości?

 

Poznałem Andrzeja, gdy rozpoczynał studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PŁ. Byłem przewodniczącym Rady Wydziałowej Zrzeszenia Studentów Polskich i poszukiwałem wśród najmłodszych studentów kandydatów do pracy społecznej w organizacji. Od razu zwróciłem uwagę na Andrzeja, który wyróżniał się chęcią do działania i pomysłowością. Nic więc dziwnego, że po krótkim okresie wzajemnego poznawania się studenci wybrali go starostą roku. To był początek, potem nastąpiły kolejne etapy kariery : rada wydziałowa, rada uczelniana, aż po stanowisko przewodniczącego Rady Okręgowej i udział w Kongresie ZSP jako delegata środowiska. Wszystkie te funkcje obejmował w demokratycznych wyborach , jak zawsze w naszej organizacji.

Gdy zaprzestał pełnienia funkcji w organizacji i pełnił inne role w życiu społecznym i gospodarczym, utrzymywał bardzo ścisłe więzi z kolejnymi pokoleniami działaczy, służąc im radą i pomocą. Z czasem pozwoliło to na zainicjowanie okresowych spotkań byłych działaczy z różnych pokoleń i uczelni. Zintegrowanie   tego środowiska jest wielką zasługą Andrzeja: poznaliśmy się lepiej, służyliśmy sobie wzajemnie radami i pomocą, organizowaliśmy imprezy kulturalne, wspominaliśmy czasy studenckie.

Odczuwaliśmy potrzebę ujęcia rozwijającej się działalności w pewne ramy organizacyjne. Wspólnie z kolegami z innych ośrodków uniwersyteckich założyliśmy Stowarzyszenie Ordynacka. Stowarzyszenie to zaczęło być postrzegane na zewnątrz, z różnych przyczyn, jako ciążące ku polityce. Andrzej słusznie dostrzegł zagrożenie dla naszego integrującego się środowiska, gdyż polityka dzieli, a to co łączy to kultura i nauka. Założyliśmy więc własne, łódzkie STA 77. Od dziesięciu lat, pod kierownictwem Andrzeja, działamy społecznie na niwie kulturalno-naukowej, pamiętając o tradycji „bratniackiej” czyli wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

Motywem przewodnim działalności Andrzeja zawsze było łączenie: łączenie ludzi, pokoleń i środowisk. Poznawaliśmy się wzajemnie, nawiązywane były nowe znajomości i przyjaźnie: medyków z prawnikami czy artystów z inżynierami. Wielkim osiągnięciem Andrzeja, niestety jednym z ostatnich, było współdziałanie naszych członków w przygotowaniu seminarium naukowego i publikacji poświęconej strajkom studenckim    w 1981 roku. Okazało się, że mogą współpracować ze sobą środowiska, kiedyś darzące się nieufnością i skonfliktowane.

Andrzeju, twoje dzieło nie pójdzie w niepamięć i będzie kontynuowane. Zapewne trudno będzie dorównać Twojej energii, pracowitości i pomysłowości, ale wszyscy będziemy się bardzo starać.

Żegnaj Andrzeju!

g28_Nagroda STA Andrzej Mikołajczyk.jpg

Wielka Nagroda STA „Siódemki” za 2015 rok za wybitne zasługi dla łódzkiego środowiska akademickiego dla kol. Andrzeja Mikołajczyka

        W klubie „77” przy ul. Piotrkowskiej pod tym samym numerem w Łodzi odbyło się 21 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „Siódemki”. Podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań z działalności stowarzyszenia, wyniku finansowego i absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za rok 2014. Spośród wydarzeń w poprzednim roku szczególnie należy podkreślić wsparcie pokoleń twórców studenckiego przeglądu piosenki turystycznej „Yapa”, 40-lecie istnienia tej wrosłej nie tylko w Łódź akademicką ale i region łódzki imprezę. Istotna była też  wielka aktywność członków STA „Siódemki” w powstanie książki o strajku studenckim ’81 pod red. prof. Krzysztofa Lesiakowskiego. Walne podjęło też uchwałę w sprawie obchodów 10-lecia STA „Siódemki” upływającego w dn. 08.10.2016, w sprawie opracowania i wybicia medalu pamiątkowego na zorganizowanej uroczystej konferencji oraz podjęcia działań dla powstania albumu cyfrowego pamiątkowych zdjęć z historii ZSP i SZSP w ustalonym w przyszłym roku terminie.

        Jednak punktem szczególnym dla całego środowiska „Siódemkowego” było uroczyste wręczenie Wielkiej Nagrody STA „Siódemki” za 2015 rok za wybitne zasługi dla łódzkiego środowiska akademickiego kol. Andrzejowi Mikołajczykowi – prezesowi zarządu naszego stowarzyszenia. W wielkiej chwili wzruszenia i godności Wyróżniony i obecni wysłuchali laudacji wygłoszonej przez kol. Stanisława Zarębę. Przypomniał on czasy studenckiej aktywności kol. Andrzeja, społecznej pasji tworzenia dla innych, w czasach kierowania przez kol. Andrzeja Radą Wydziałową ZSP, Radą Okręgową ZSP i Zarządem Łódzkim SZSP To właśnie Andrzej jest twórcą apolitycznego stowarzyszenia, które łączy  a nie dzieli pokolenia studentów, absolwentów, w tym wielu profesorów z wszystkich uczelni łódzkich, ale również obecnych studentów. To  w 2012 roku Prezes Andrzej Mikołajczyk doprowadził do zawarcia porozumienia z samorządami wyższych uczelni przez zarząd STA „Siódemki”. Od wielu lat Andrzej jest bardzo aktywny w działaniach Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Kolega Andrzej podczas uroczystości dziękował za aktywność członków zarządu, ale też wielu nie funkcyjnym członkom, którzy są bardzo aktywni w we wspólnym pielęgnowaniu wspaniałych tradycji łódzkiego ruchu studenckiego. Uniwersalne wartości nabyte  w trakcie aktywności w ZSP i SZSP są bardzo  w cenione w dzisiejszych czasach. Podkreślił też ideę łączącą pokolenia – przyzwoitość w bezinteresownej aktywności.

Wzruszeniom i wspomnieniom towarzyszyły jak zwykle wyznaczone nowe zadania dla członków STA „Siódemki”.

Laudacja pisemna autorstwa dr. Jana Michajłowskiego została załączona do dokumentacji walnego zgromadzenia.

Zarząd Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki"

 

Pożegnanie Andrzeja Mikołajczyka - Wiesław Klimczak

                                                                                     Lotem błyskawicy dotarła do mnie smutna wiadomość, że popołudniu, we wtorek 8 września 2015 roku zmarł Andrzej Mikołajczyk. Mieliśmy świadomość nieuchronności takiej wiadomości, wskutek wiedzy o stanie jego zdrowia. Sądziłem wszakże, iż ten moment nie nastąpi tak wcześnie. Ostatnimi czasy lękałem się rozmów telefonicznych z Andrzejem. Wszystkie bowiem informacje docierające do mnie brzmiały jednakowo. : dzielnie walczy z chorobą. Ona go jednak pokonała wcześniej, niż można było się spodziewać.

            Śmierć Andrzeja Mikołajczyka jest wielką stratą dla środowiska postudenckiego. Był on jego twarzą.  Energia, talent organizacyjny, a nade wszystko wewnętrzna potrzeba wyzwalały nieustanną aktywność społeczną. Andrzej zapisał się złotymi zgłoskami w kultywowaniu pamięci tych wartości , które niósł ze sobą polski ruch studencki. Wspomagał wszystkie inicjatywy służące temu celowi. W ubiegłym roku przyjął zaproszenie do spełniania funkcji jednego z wiceprezesów Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Ruchu Studenckiego. Zbyt krótki okazał się czas, żeby gasnąc już fizycznie  mógł z nami realizować wspólne pomysły.

            Osobowość Andrzeja, to osobowość społecznika. Odszedł więc wielki społecznik. Zostawił ślady swojej aktywności godne kontynuowania. Zachęcają one do naśladownictwa.

            Mówi się, że niema ludzi niezastąpionych. Są jednak ludzie , których trudno zastapić. Andrzej emanował ciepłem i serdecznością. Miał zdolność skupiania ludzi wokół siebie.  Nie mogę w dniu śmierci Andrzeja pominąć tego, że był mi osobą nader bliską. Żywię wdzięczność za wsparcie, z którego tak często korzystałem. Nie zapomnę jego odwagi w chwilach dla mnie trudnych. Umieliśmy wspólnie podejmować i realizować sprawy dobre. Będzie nadal ze mną.

                                                           Wiesław Klimczak

 

Warszawa 9 września 2015 rok

Pożegnanie Andrzeja Mikołajczyka - Wiesław Klimczak
g28_Andrzej Mikołajczyk.jpg

Andrzej Mikołajczyk nie żyje

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 8 września 2015 roku zmarł Andrzej Mikołajczyk Prezes naszego Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki.

Zarząd i członkowie STA SIÓDEMKI 

Andrzej Mikołajczyk nie żyje
g28_zdjecie.JPG

Zaproszenie na prezentację książki Łódzki Strajk Studencki styczeń - luty 1981 - Spojrzenie Po Latach

Zaproszenie na prezentację książki Łódzki Strajk Studencki styczeń - luty 1981 - Spojrzenie Po Latach 
Zaproszenie na prezentację książki Łódzki Strajk Studencki styczeń - luty 1981 - Spojrzenie Po Latach

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki" wybrało władze na nową kadencję

W dniu 11 czerwca 2013 r. (wtorek) w Klubie Spadkobierców przy ul. Piotrkowskiej 77 w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki" w Łodzi.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrało Andrzeja Mikołajczyka na funkcję Prezesa na następną kadencję. 

Walne Zgromadzenie wybrało również jednomyślnie w głosowaniu tajnym członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

W skład Zarządu weszli ; Zbigniew Kubiński - wiceprezes, Arkadiusz Majsterek - wiceprezes, Sylwester Pokorski - sekretarz, Maciej Jaworski - skarbnik, Józef Kobos - członek, Ryszard Podladowski- członek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Paweł Marciniak, Jan Michajłowski i Elźbieta Chmielewska.  

Sąd Koleżeński  będzie działał w następującym składzie : Stanisław Zaręba, Witold Bald i Leszek Małolepszy.

Walne Zgromadzenie Przyjęło również Sprawozdanie władz Stowarzyszenia a okres całej kadencji a także ostatniego roku sprawozdawczego. 

Podczas Walnego Zgromadzenia z satysfakcją przyjęto deklarację Barbary Machejko, która zobowiązała się napisać książkę o historii Klubu 77 .

Zarząd zwraca się z prośbą o pomoc dla Basi w zbieraniu materiałów historycznych.

W tej sprawie zapraszamy na spotkanie w dniu 27 czerwca / czwartek/  br o godz. 19 .oo do Klubu Spadkobierców. 

Walne Zgromadzenie postanowiło przyznać Wielką Nagrodę Siódemek za rok 2012 za wybitne osiągnięcia dla rozwoju Łódzkiego Środowiska Akademickiego  Radiu Łódź.

serdecznie pozdrawiam

Prezes STA 77 Andrzej Mikołajczyk

g28_turystyka 6.10.2012 poprawione.jpg

Obchody Jubileusz 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR".

60-lecie Turystyki Studenckiej i 55-lecie BPiT Almatur

W sobotę 6 października 2012 roku w Muzeum Geologicznym Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się seminarium historyczne "Turystyka studencka w drugiej połowie XX wieku a dzisiaj" . Zostały wygłoszone dwa referaty : Jerzego Chałubińskiego : "Zarys Historyczny Turystyki Akademickiej w Łodzi w latach 1950 - 1975 " oraz Jerzego LewartowskiegoPt. " Turystyka studencka w drugiej połowie XX wieku a obecnie". O aktualnych działaniach Biura Podróży i Turystyki Almatur w Łodzi obszernie poinformował Włodzimierz Kurzyk , obecny dyrektor biura. W spotkaniu brało udział 50 osób niezwykle aktywnych w turystyce studenckiej w różnych latach. Przypomniano prawie wszystkie istotne wydarzenia i inicjatywy klubów turystycznych. W oczach zakręciła się łezka, kiedy to Jerzy Chałubiński powiedział m.in " Sporą niespodziankę sprawił organizatorom VI Rajd  PŁ Jura 71. Po raz pierwszy organizatorzy musieli odmówić przyjęcia, do udziału w rajdzie, wielu osobom. Ta największa w dotychczasowej działalności impreza środowiska łódzkiego zgromadziła 1150 osób. Ale już w rok później okazało się, ze nie był to rekord. VII Rajd Jurajski gościł na swoich trasach 1600 studentów i pracowników uczelni. Uczestnicy rajdu po raz pierwszy na trasy imprezy  i w drodze powrotnej do Łodzi podróżowali pociągiem specjalnym." Z tego rajdu zachował sie czarno-biały oczywiście film, po obejrzeniu którego rozległy się głośne brawa. W wystąpieniach podkreślana wielkie zasługi organizacyjne jakie wnosiło ZSP  i SZSP. Wieczorem w lokalu GKO Kasyno przy ul. Tuwima odbył sie bal pokoleń w którym uczestniczyło 200 osób. W trakcie wieczoru Andrzej Mikołajczyk - Prezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki" wręczył Dyplomy Uznania STA Siódemki za wieloletnie wytyczanie  szlaków turystyki studenckiej i zorganizowanie jubileuszu jej 60 lecia wraz z 55 rocznicą powstania BPiT Almatur. To zaszczytne trofeum otrzymali : Jerzy Chałubiński, Jerzy Lewartowski i Włodzimierz Kurzyk. Toast wzniósł senator Ryszard Bonisławski, też działacz studenckiego ruchu turystycznego. Zarówno na seminarium , jak i na balu podkreślano, ze aktywność w turystyce studenckiej wykształtowała wśród jej uczestników wspaniale wartości m.in zamiłowanie do działania w zespole, odrzucanie własnego egoizmu, skłonność do kompromisu, które nadal nas łączą i bardzo pomagają w życiu.

Jubileusz odbył się dzięki pomocy i patronatowi profesora dr habil Stanisława Liszewskiego.

W dalszej części zamieszczamy referat Jerzego Chałubińskiego, prezentację Jerzego Lewartowskiego - 55 lat Almaturu oraz serwis foto. 

 

Obchody Jubileusz 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR".

Jubileusz 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR".

Witam,

W załączeniu przekazuję Komunikat nr 1 organizatorów jubileuszu 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR". Obchody rocznicowe zorganizowawane będa przez łódzki oddział Almaturu, Almatramp i Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki. Sprawami organizacyjnymi zajmuje sie Społeczny Komitet Organizacyjny z Jerzym Chałubińskim i Jerzym Lewartowskim. Honorowy patronat  objął profesor dr Stanisław Liszewski. Uroczystości odbędą sie w dniu 6 pażdziernika 2012 roku i tym samym zbiegną się z "Siódemkową" inauguracją nowego roku akademickiego 2012 - 2013.   

Profesor dr. habil. Stanisław Liszewski pełnił na Uniwersytecie Łódzkim funkcje m.in dziekana, prorektora a w latach 1996 - 2002 - rektora. Od 20 lat jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i pomysłodawca oraz organizatorem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Dzięki jego staraniom i pod jego redakcja powstały niezwykle cenne dla Łodzi publikacje : 500 stronicowa monografia miasta i Atlas Miasta Łodzi, który zawiera 49 map prezentujacych kształtowanie sie przestrzeni miejskiej oraz jej walory i sposoby wykorzystania. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Jest wielka i powszechnie szanowana postacia Łodzi akademickiej. W roku 2010 otrzymał Wielką Nagrodę Stowarzyszenia Tradycji Akademickich "Siódemki" za wybitny, osobisty wkład w rozwój Łodzi akademickiej.

 

serdecznie pozdrawiam

Andrzej Mikołajczyk

Prezes STA Siódemki

 Jubileusz 60-lecia turystyki studenckiej w Łodzi oraz 55-lecia Biura Podróży i Turystyki "ALMATUR".

Komunikat 62 rocznica powstania Zrzeszenia Studentów Polskich


Z okazji 62 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich odbyło się  w dniu 25 kwietnia 2012 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica  w Warszawie uroczyste Zgromadzenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.  

Zgromadzenie  rozpoczęło się odśpiewaniem  pieśni studenckiej Gaudeamus Igitur.

Obrady zainaugurowało wystąpienie Wiesława Klimczaka, przewodniczącego Komisji, który prowadził obrady.  

 Komunikat 62 rocznica powstania Zrzeszenia Studentów Polskich
g28_wielkanoc 2012 018.jpg

Wielkanoc 2012 w Klubie 77

Na spotkanie wielkanocne, jakie zorganizowało 3 kwietna 2012 roku Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki w Klubie 77,  zaproszono przedstawicieli samorzadów studenckich z łódzkich uczelni. Wśród nich byli m.in Wirgiliusz Walczak - przewodniczący Porozumienia Samorzadów Studenckich Miasta Łodzi, Miłosz Kuświk - przewodniczący Samorządu Studenkiego Uniwersytetu Medycznego , wraz z bardzo liczna grupą samorządowców UM , Anna Adamowicz - przewodniczaca Samorządu Studenckiego WSSM, Mateusz Rek - wiceprzewodniczacy Samorządu Studenckiego w Społecznej Akademii Nauk, a takze Maciej Pakowski i wielu innych działaczy studenckich. 

Wielkanoc 2012 w Klubie 77

Bogusław Mec nie żyje

Muzyk , plastyk , wielka postać Klubu 77, który  był dla niego  drugim domem , zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w niedzielę 12 lutego 2012 r. – rano    w szpitalu w Zgierzu.  Miał 65 lat.

Bogusław  urodził się 21 stycznia 1947 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi.   Swoja wielką karierę rozpoczął właśnie w Klubie 77 a w roku 1970  na Łódzkiej Giełdzie Piosenki otrzymał główną nagrodę publiczności i wyróżnienie jury. Od 11 lat walczył z białaczką.

Bogusław Mec nie żyje

Komunikat 25 lecie Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

        W sali Klubu Absolwentów Politechniki Warszawskiej w dniu 10 grudnia 2011r. odbyło się seminarium poświęcone 25 rocznicy powstania Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego powołanej w 1986 roku z inicjatywy ówczesnej Rady Naczelnej ZSP.

         Obrady seminarium otworzył i prowadził Wiesław Klimczak, przewodniczący Komisji i prezes Zarządu jej Fundacji. .

         Referat wygłosił Antoni Dragan, wiceprzewodniczący Komisji, inicjator jej powołania. Tekst referatu został opublikowany w numerze 1 wydawnictwa „Zeszyty Historyczne Ruchu Studenckiego”.

Komunikat     25 lecie  Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Tradycyjne spotkanie wigilijne STA Siódemki

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „SIÓDEMKI”

serdecznie zapraszam na spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. w „Klubie Spadkobierców” przy ul. Piotrkowskiej 77 o godzinie 19.00

w programie m.in. gawęda dr Barbary Chlebowskiej p.t. :”Zwyczaje i obyczaje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku w dziewiętnastowiecznej, cztero kulturowej Łodzi”.

 Ustaliliśmy odpłatność 50 zł od osoby

 Za Zarząd 

Andrzej Mikołajczyk - Prezes 

Łódź, 24 listopada 2011 roku 

g28_R.Podladowski medal.JPG

Obchody 30 lecia wprowadzenia stanu wojennego

Witam,

W dniach 3/4 grudnia 2011r w starej auli prawa Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Składowej odbyły się uroczystości upamiętniające 30 rocznicę strajku studentów UŁ przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W dniach 14/15 grudnia 1981 roku strajkowało tam ponad 100 studentów głównie prawa i administracji .Był to jedyny taki strajk w Polsce w tamtym czasie. Przed godziną 16 w dniu 15 grudnia ZOMO zajęło budynki Wydz.Prawa I Rektoratu UŁ i wtargnęło do pomieszczeń kierownictwa uczelni i Komitetu Uczelnianego PZPR , a studentom udało sie uciec.

Obchody 30 lecia wprowadzenia stanu wojennego
g28_DSC00958.JPG

Jubileusz 50 -lecia pracy Eleonory Olek

W Klubie Studenckim MEDYK przy ulicy Lumumby odbyła sie 26 listopada 2011 roku miła uroczystość jubileuszu 50 -lecia pracy Eleonory Olek, którą zorganizował Samorzad Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na ten niezwykle sympatyczny wieczór przybyło bardzo liczne grono byłych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Ela Olek jest najstarszym pracownikiem etatowym współpracujacym z organizacjami młodziezowymi w Polsce. Pracując przez pół wieku z młodzieżą zaskarbiła sobie niezekły szacunek i ogromna sympatie wielu pokoleń.  Wierszowaną laudację wygłosiła dr Barbara Harezga, a prezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Andrzej Mikołajczyk wreczył jubilatce pamiątkowy dyplom. Zaintonowana przez profesora Krzysztofa Szaflika pięśń zaków "Gaudeamus" oraz huczne sto lat zostało nadzwyczaj głośno  i radośnie odśpiewane przez wszystkich. Elu dziękujemy za wszystko i zyczymy sto lat !   

 Jubileusz 50 -lecia pracy Eleonory Olek
g28_DSC_0299.JPG

Inauguracja roku akademickiego 2011 - 2012. 55 lat powołania Studenckiego Teatru Satyry "Pstrąg".

Inauguracja roku akademickiego 2011- 2012 przebiegła w naszym srodowisku w sposób szczególny, gdyż zbiegła się z 55 rocznicą powołania Studenckiego Teatru Satyry „Pstrąg”. Z tej okazji Stowarzyszenie Tradycji Akademickich "Siódemki" i Muzeum Miasta Łodzi zorganizowało uroczyste spotkanie w dniu 24 pazdziernika  2011 roku o godzinie 19.00 w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w którym udział wzięła wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska oraz liczna rodzina „pstragów” wraz z  gronem działaczy i sympatyków stowarzyszenia  

Inauguracja roku akademickiego 2011 - 2012. 55 lat powołania Studenckiego Teatru Satyry "Pstrąg".
g28_logo pstrąg.jpg

Zapowiedź. Inauguracja Roku Akademickiego 2011 W STA 77. 55 rocznica powstania Studenckiego Teatru Satyry "Pstrąg". Uroczysty Jubileuszowy Koncert.

 

Koleżanki i Koledzy,

Stowarzyszenie Tradycji Akademickich "Siódemki" i Muzeum Miasta Łodzi zapraszają na wyjątkowy koncert z okazji 55 rocznicy powstania Studenckiego Teatru Satyry "Pstrąg", który odbędzie sie 24 pazdziernika 2011 roku o godzinie 19.00 w sali lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi. Organizatorom bardzo zależy na przypomnieniu twórczości kompozytorów i autorów tekstów piosenek Pstrąga, które to powstały w łódzkim środowisku akademickim i maja swój osobliwy wkład  w kulture miasta i kraju. Niektóre z piosenek stały sie polskimi szlagierami np. śpiewane przez Marię Koterbską "Parasolki" z muzyką Piotra Hertla i slowami Janusza Słowikowskiego czy też śpiewany przez Fryderyke Elkanę "Koci twist" z refrenem  : gdy ci kot przebiegnie drogę, nie mów ze to pech, z muzyka Piotra Marczewskiego i tekstem Wiesława Machejko. Obecnie popularyzowane sa głównie piosenki warszawskiego STS-u i Stodoły oraz krakowskiej "Piwnicy pod Baranami" natomiast  okazuje sie, że Łódź ma również w tej dziedzinie okazały i stojący na wysokim poziomie artystycznym dorobek wpleciony w specyficzny klimat i tożsamość miasta. Będzie więc znakomita okazja, aby posłuchać piosenek "Pstrąga" w nowym brzmieniu. Zaspiewaja je młodzi wykonawcy ze Studia Piosenki Forum. Koncert " Lecą liście kolorowe" reżyseruje i sprawuje kierownictwo muzyczne  Teresa Stokowska-Gajda.

W załaczeniu jest informacja o STS "Pstrąg" i program koncertu. Bilety wstępu można nabywac w muzeum na pół godziny przed koncertem. Zapraszamy wszystkich na wyjatkowy wieczór.

dalsze informacje : Barbara Machejko  tel. 42 656 78 75 , 603 326 946

 

Andrzej Mikołajczyk, prezes STA "Siódemki" www.siodemki.pl , siodemki77@op.pl

 

 

 

Zapowiedź. Inauguracja Roku Akademickiego 2011 W STA 77. 55 rocznica powstania Studenckiego Teatru Satyry "Pstrąg". Uroczysty Jubileuszowy Koncert.
g28_okładka 1.jpg

Wydawnictwa polecamy - Marian Wojciech Szymański "Anegdoty i wspomnienia Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej"

Nasz  kolega działacz ZSP  z lat sześćdziesiątych  Wojtek Szymański  inż.  mechanik jest człowiekiem , który  z  sympatii do ludzi stworzył swój sposób na życie na emeryturze.  Mimo poważnego traktowania  problemów  związanych z pracą zawodową i trudnej  sytuacji  życiowej w której się znalazł, zachował pogodę ducha i dzięki niej  napisał  książkę, przynosząca czytelnikom wiele pozytywnych emocji. szczególnie absolwentom Politechniki Łódzkiej.

 

Wydawnictwa polecamy - Marian Wojciech Szymański "Anegdoty i wspomnienia Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej"

Tradycyjne jajeczko STA 77

Witam,

Przypominam  i zapraszam na nasze tradycyjne spotkanie wielkanocne, które odbedzie sie 18 kwietnia w poniedziałek o godzinie 19.oo w Klubie Spadkobierców przy ul. Piotrkowskiej 77

Prosze o przekaznie zaproszenia dla wszystkich zainteresowanych spotkaniem.

serdecznie pozdrawiam

Andrzej Mikołajczyk

prezes STA Siódemki

g28_St.Liszewski - Wielka Nagroda STA 77 2011 rok.JPG

Wielka Nagroda Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki dla profesora dr habil. Stanisława Liszewskiego

Witam,

Informuję, że - 11 kwietnia -  miałem przyjemność wręczyc Wielka Nagrodę Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki profesorowi dr habil. Stanisławowi Liszewskiemu. Uroczystość miała miejsce podczas części artystycznej inauguracji XI Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w gmachu Filharmonii Łódzkiej. O przyznaniu tego wyróznienia zdecydowało Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia w dniu 9 czerwca 2010 roku. Profesor Liszewski pełnił na Uniwersytecie Łódzkim funkcje m.in dziekana, prorektora a w latach 1996 - 2002 - rektora. Od 20 lat jest prezesem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego i pomysłodawca oraz organizatorem Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Dzieki jego staraniom i pod jego redakcja powstały niezwykle cenne dla Łodzi publikacje : 500 stronicowa monografia miasta i Atlas Miasta Łodzi, który zawiera 49 map prezentujacych kształtowanie sie przestrzeni miejskiej oraz jej walory i sposoby wykorzystania. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim jako dyrektor Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Jest wielka i powszechnie szanowana postacia Łodzi akademickiej. Po uroczystości wreczenia nagrody wystapiły chóry akademickie Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej i Społecznej Wyzszej Szkoły Przedsiebiorczosci i Zarzadzania a takze zespół perkusyjny Akademii Muzycznej - Percussion Studio.


Andrzej Mikołajczyk

prezes STA Siódemki

g28_urodziny J.Piatkowskiego 033.jpg

List Czesława Wiśniewskiego (Przewodniczącego Rady Naczelnej ZSP w latach 1960-1963)


 

Szanowni Uczestnicy Zgromadzenia Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego!

Odebrałem przed chwilą medal i dyplom „Za zasługi dla ruchu studenckiego”. Poruszające to dla mnie wydarzenie. Wyzwoliło wspomnienia  z mojej przygody w organizacji studenckiej. Z perspektywy minionego czasu działalność swoją w Zrzeszeniu Studentów Polskich oceniam, jako ważny etap życiowego dojrzewania i znaczący czas nabywania doświadczeń zawodowych i społecznych. Muszę sięgnąć po oceny tego czasu, w którym moja aktywność w ZSP miała miejsce. Studia polonistyczne rozpoczynałem w roku 1952 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi a kończyłem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przyszedłem do tego wielkiego miasta z małego ośrodka województwa kieleckiego.

Rozpoczynałem studia, kiedy kraj podnosił się z ruin wojennych i jednocześnie stwarzał możliwości awansu edukacyjnego i zawodowego milionom swoich obywateli. Jak wielu ludzie mojego pokolenia byłem pierwszą osobą w swojej rodzinie, która podejmowała studia wyższe i uzyskała dyplom uniwersytecki. Życie wówczas nie było doskonałe, dawało wszakże szansę rozwoju. Wykorzystałem ją w pełni. Zaciągnąłem jednak społeczny dług i zobowiązania. Całym swoim życiem  starałem się spłacić owo zobowiązanie.

List Czesława Wiśniewskiego  (Przewodniczącego Rady Naczelnej ZSP w latach 1960-1963)
g28_30lecie strajkówstudenckich.jpg

Obchody XXX rocznicy strajków łódzkich

XXX rocznica strajków łódzkich

 

W dniach 17-19 lutego 2011 odbyły się w Łodzi uroczystości 30-lecia zawarcia porozumienia łódzkiego, które po stronie studenckiej (jako Międzyuczelniany Komitet Porozumiewawczy) zawierali studenci NZS-u (17 lutego 1981 zarejestrowano Zrzeszenie) i SZSP.

Uroczystości zorganizowali: Prezydent Miasta Łodzi, Uniwersytet Łódzki i NZS. Stowarzyszenie Niezależni RP (byli działacze z czasów strajków) i Rektor UŁ zaprosili na uroczyste posiedzenie Senatu w dniu 19 lutego przedstawicieli ówczesnego SZSP, a obecnie członków STA Siódemki. W auli Wydziału Filologicznego UŁ (tu podpisano porozumienie) uczestnikami pośród licznego grona ówczesnych strajkujących studentów byli m.in. Krzysztof Szaflik, Zbigniew Kubiński, Kazimierz Olejnik, Wojciech Janicki, Jan Olczyk, Zbigniew Natkański, Ryszard Podladowski. Wśród zaproszonych był również Andrzej Mikołajczyk – prezes STA Siódemki. 

Obchody XXX rocznicy strajków łódzkich
g28_urodziny J.Piatkowskiego 028.jpg

80 rocznica urodzin Jerzego Piątkowskiego

80 rocznica urodzin Jerzego Piątkowskiego

 

W dniu 5 stycznia 2011r, rozpoczął 80 rok życia Jerzy Piątkowski, działacz  ZSP wywodzący się ze środowiska akademickiego w Łodzi. Był przewodniczącym Rady Naczelnej ZSP w kadencji 1966-1969.


80 rocznica urodzin Jerzego Piątkowskiego
g28_IPHONE4 037.JPG

Ogólnopolska uroczystość zakończenia obchodów 60 lecia ZSP

Zakończenie obchodów 60 lecia ZSP

 

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie w dniu 14 grudnia 2010 miało miejsce Krajowe Zgromadzenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Kończyło ono oficjalnie obchody 60 lecia ZSP w kraju. Uczestniczyło w nim przeszło 200 osób. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na sali obrad znaleźli się przedstawiciele odległych od stolicy regionów.

Ogólnopolska uroczystość zakończenia obchodów 60 lecia ZSP
g28_Wigila STA 77 Łódź 2010.jpg

Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” w dniu 22 grudnia 2010 roku

Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” w dniu 22 grudnia 2010 roku w Klubie Spadkobierców było zwieńczeniem łódzkich obchodów 60 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich. Miłym akcentem wieczoru było wręczenie medali „Za zasługi dla Ruchu Studenckiego”.

Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki” w dniu 22 grudnia 2010 roku

LIST WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jolanty Chełmińskiej

WOJEWODA ŁÓDZKI

                                                                                      Łódź 22 pazdziernika 2010 r.

                                                                                             Pan

                                                    Andrzej Mikołajczyk

                                                    Prezes

                                                    STA Siódemki

 Szanowny Panie Prezesie,

              Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w spotkaniu z okazji 60 lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.

               Obchody jubileuszu istnienia ZSP są dobą okazją do przypomnienia znaczenia tej niezwykle ważnej studenckiej instytucji. Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni 60 lat Zrzeszenia Studentów Polskich koncentrowało swoją działalność na organizowaniu urozmaiconego i aktywnego życia kulturalnego, naukowego, turystycznego oraz sportowego. Mam nadzieje, że dzięki entuzjazmowi osób zaangażowanych w funkcjonowanie Zrzeszenia pozostanie ono istotnym elementem łódzkiego życia akademickiego. Wyrażam przekonanie, że działalność Zrzeszenia Studentów Polskich stanowi ważny wkład w propagowanie wzorców istotnych w procesie rozwoju kolejnych pokoleń polskiej inteligencji.

           W dniu Jubileuszu życzę wszystkim Państwu niesłabnącej determinacji w działaniu i wytrwałości w kroczeniu po obranej drodze, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

         Z poważaniem

                                                        Wojewoda Łódzki

                                                       Jolanta Chełmińska

LIST WICEPREZYDENTA MIASTA ŁODZI Wiesławy ZEWALD

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

                                                                Łódź, dnia 22 października 2010 r.                     

                                          Pan

                                          Andrzej Mikołajczyk

                                          Prezes

                                          Stowarzyszenia Tradycji Akademickich

                                          „Siódemki”

       Szanowny Panie Prezesie,

       Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich, które organizuje Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”.

     Chciałabym podkreślić, iż doceniam rolę jaką od 60 lat spełnia Zrzeszenie Studentów Polskich, czyli kultywowanie tradycji, które mają za zadanie przekonać środowisko akademickie do podejmowania postawy prospołecznej, propaństwowej oraz do prowadzenia godnego, aktywnego życia na niwie naukowej, kulturalnej i na wielu innych płaszczyznach życia codziennego.

     Zrzeszenie Studentów Polskich stanowiło zawsze azyl dla wolności myśli twórczej, pluralizmu i atmosfery życzliwości oraz poszanowania drugiego człowieka. Tę prawdę chciałabym podkreślić.

     Społeczność akademicka potrzebuje bodźców, dzięki którym codzienność nie ogranicza się jedynie do szarzyzny i nieustannego powielania schematów. To właśnie studenckie inicjatywy, ciekawe pomysły, fascynujące festiwale artystyczne sprawiają, że ambitny człowiek na równi z intelektem rozwija też swoje pasje, sportowe zamiłowania i rozbudza wyobraźnię.

     Życzę, by podjęte przez Państwa starania stały się zarówno powodem do osobistej satysfakcji, ale również zachęciły do wytrwania w podjętym dziele, czego efektem niech będą pokolenia ludzi prawych, radosnych, pełnych życia, zamiłowań i ideałów, które będą pielęgnować i przekazywać swoim dzieciom.

                    Z wyrazami szacunku

                                                          Wiesława ZEWALD

g28_list wojewody.jpg

Jubileusz 60-lecia ZSP w Łodzi - sprawozdanie

Jubileusz 60-lecia ZSP w Łodzi

Dla ducha ciała i rozumu – na dzis i na jutro

           Łódzkie obchody 60 lecia ZSP  zorganizowało Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „SIÓDEMKI” w dniu 22 października  2010 roku w legendarnym Klubie 77. Gościem  Honorowym uroczystości był Wiesław Klimczak, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, którego nadzwyczaj serdecznie przywitano wraz z Małżonką. Wśród szczelnie wypełnionego Klubu  dało się zauwazzyc wielu wybitnych działaczy studenckich ze środowiska łodzkiego m.in. premiera Marka Belkę, ministrów : Wojciecha Katnera, Kazimierza Olejnika, Józefa Woźniakowskiego, Marka Chałasa, profesorów : Wojciecha Steca, Krzysztofa Szaflika, Józefa Kobosa, Stefana Jankowskiego,Wojciecha Krajewskiego,Stanisława Rudolfa, Paweł Chmielewski, Ninę Łapińską Sobczak, Krzysztofa Kołomeckiego wybitnych lekarzy : Hanne Kołodziej-Maciejewską, Aleksandra Kozieła, Ewę Wiesetek, Adama Hołuba, Jerzego Kociugę byłych prezesów RO ZSP : Jerzego Piątkowskiego /b. przewodniczącego RN ZSP/, Tadeusza  Lewandowskiego, Jerzego Sułowskiego, Piotra Sagana, Andrzeja Mikołajczyka,Krzysztofa Łazowskiego, Tomasza Ścibiorka i wielu, wielu innych luminarzy łódzkiej legendy ZSP.

 Uroczystość rozpoczęła tradycyjna pieśń żaków  „Gaudeamus igitur”, którą udanie zaintonował Ryszard Podladowski. Czytaj dalej - zobacz również Galerię fotografii z uroczystości.

Jubileusz 60-lecia ZSP w Łodzi - sprawozdanie

Wystąpienie Wiesława Klimczaka na 60 leciu ZSP w Łodzi

Pozdrowienia Wiesława Klimczaka przekazane w  Łodzi w dniu 22 października 2010 roku w lokalu przy Piotrkowskiej 77

 Koleżanki i Koledzy

 Możliwość uczestniczenia w uroczystości 60 lecia ZSP w Łodzi jest dla mnie zaszczytem i sprawia mi prawdziwą przyjemność.

Dziękuję za to sympatyczne  wyróżnienie mnie i mojej  żony. Zaskoczony i poruszony zostałem przyznanym mi dyplomem uznania za moje związki z łódzkim środowiskiem. Słowa wdzięczności za ten wyjątkowy gest życzliwości kieruję na ręce członków Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „Siódemki”. 

Wystąpienie Wiesława Klimczaka na 60 leciu ZSP w Łodzi
g28_KONCERT 60 lecia 1.jpg

Koncert na 60-rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich

Koncert na 60-rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich

22 pazdziernik 2010  rok , Klub 77 w Łodzi


 Koncert Tria, wybitnych muzyków, współtwórców legendarnej tradycji i atmosfery Klubu Studenckiego 77 w Łodzi,  : Paweł Serafiński – Jacek Delong – Emil Waluchowski zaprezentował  z okazji 60 rocznicy ZSP program poświecony  polskiej muzyce filmowej w jazzowych opracowaniach. Trio zagra muzykę filmową takich kompozytorów jak Zygmunt Konieczny, Andrzej Korzyński, Henryk Wars czy Krzesimir Dębski.


Koncert na 60-rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich

List Kolegi Bernarda Majaka do Kolegi Andrzeja Mikołajczyka "60 LAT"

KOCHANY ANDRZEJU,

PO PIERWSZE TO SERDECZNE GRATULACJE DLA WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ Z RUCHU STUDENCKIEGO, ZWŁASZCZA Z ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH, Z CZASÓW NASZEJ MLODOŚCI I STUDIÓW.

TOBIE CHCE PODZIĘKOWAĆ I USZANOWAĆ TO CO TY ZROBIŁEŚ DLA RUCHU STUDENCKIEGO I POSTSTUDENCKIEGO, DLA SIÓDEMEK. WIEM, ŻE GDYBY NIE TWOJA DETERMINACJA TO BY SIĘ TO WSZYSTKO ROZLAZŁO.

ZRZESZENIE, KTÓREGO ZŁOTĄ ODZNAKĘ DUMNIE NOSZĘ DO DZIŚ, DAŁO MI BARDZO WIELE ,NAUCZYŁO SZTUKI KIEROWANIA ZESPOŁEM, POPRAWIŁO SOCJALNĄ INTELIGENCJĘ I ZAPEWNIŁO DUŻO WIĘZÓW PRZYJAŹNI NA CALE ZYCIE.

List Kolegi Bernarda Majaka do Kolegi Andrzeja Mikołajczyka "60 LAT"

ZSP studentów Łodzi – refleksje wspomnieniowe. PIotr Sagan

Zrzeszenie Studentów Polskich skupiało w swych szeregach prawie wszystkich studentów, niezależnie od ich światopoglądu i ewentualnej przynależności do innych organizacji społeczno-politycznych. Z tego też względu stanowiło forum do ścierania się rozmaitych racji i poglądów. Bezspornym faktem jest to, że Zrzeszenie jako powszechna organizacja nie powstała  w wyniku jednorazowego aktu. Jak wspominają starsi koledzy poprzedziły jej powstanie długie dyskusje na temat uczestnictwa w jej szeregach i wdrożenia społeczności studenckiej do procesów przemian społecznych i gospodarczych w Polsce.

ZSP studentów Łodzi – refleksje wspomnieniowe. PIotr Sagan

Zaproszenie na obchody 60 lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich

Koleżanko Kolego

W bieżącym roku mija 60 lat od powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.  Tylko ono i SZSP potrafiły w naszych czasach studenckich – bez żadnej sztuczności – wytworzyć  powszechny i swoisty klimat  wzajemnej życzliwości, lojalności, koleżeńskości i przyjaźni. Zrzeszenie stało się po dzień dzisiejszy fenomenem społecznym otaczanym legendą i nostalgiczną pamięcią. Warto wspomnieć z okazji jubileuszu wartości, które zostały nam wpojone i którymi kierujemy się przez całe nasze życie. Będzie ku temu okazja podczas łódzkich obchodów 60-lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich, które organizuje Stowarzyszenie Tradycji Akademickich „Siódemki”. W jego imieniu zapraszam na spotkanie w dniu 22 października 2010 roku na godzinę 19.00 do Klubu 77 przy ul. Piotrkowskiej 77. W programie przewidujemy m.in. wygłoszenie wspomnienia ZSP-owskiego przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, naszego wspaniałego Kolegę, profesora Wojciecha J. Steca, wręczenie medali pamiątkowych „Za zasługi dla ruchu studenckiego”, przekazanie uszanowania i gratulacji naszym wybitnym koleżankom i kolegom z okazji jubileuszu ich urodzin i pracy zawodowej. Niewątpliwie wydarzeniem wieczoru stanie się  specjalnie na tą okazje przygotowany koncert trzech wspaniałych muzyków „siódemkowych”: profesora Jacka Delonga /saksofon/, Pawła Serafińskiego /organy Hamonda/ i Emila Waluchowskiego /perkusja/. W trakcie spotkania odbędzie się loterię wizytówkową z bardzo wartościowymi nagrodami ufundowanymi przez A&A Dom Jubilerski. Warto również zarezerwować sobie czas na długie koleżeńskie rozmowy przy przygotowanym przez nas bufecie.

Zamiarem Stowarzyszenia Siódemki jest godne, w duchu ZSP-owskim zorganizowanie tego spotkania. Nie da się jednak tego zrobić bezskładkowo. Prosimy więc o dokonanie wpłaty 100 zł na nasze konto: 31 1240 2539 1111 0010 1243 8300, STA Siódemki, Łódź, ul. Piotrkowska 60. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i duże zainteresowanie dokonaj wpłaty do 14 października 2010. Ponieważ nie jest możliwe dotarcie z zaproszeniem do wszystkich ludzi łódzkiego środowiska ZSP i SZSP, proszę Cię o jego przekazanie znanym Tobie koleżankom i kolegom.

W oczekiwaniu na nasze spotkanie 22 października przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Łódź, 16 września 2010 r.                                                      Prezes STA Siódemki Andrzej Mikołajczyk

 R.S.V.P. 503 05 43 95

 


Zaproszenie na obchody 60 lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich

40 lecie pracy naukowej naszego Kolegi profesora Stanisława Rudolfa

Koleżanki i Koledzy,

poniżej przesyłam informację Kolegi Piotra Sagana o jubileuszowej uroczystości 40 lecia pracy naukowej naszego Kolegi profesora Stanisława Rudolfa. Zgadzam się z Piotrem, że to spotkanie spontanicznie rozpoczęło w Łodzi obchody 60 lecia Zrzeszenia Studentów Polskich, których zwieńczeniem będzie nasze wielkie spotkanie w pierwszych dniach października. Staszkowi najserdeczniej gratuluję wspaniałego jubileuszu i życzę zdrowia na długie, długie lata.

najserdeczniej pozdrawiam

Andrzej Mikołajczyk 

prezes STA Siódemki

 

40 lecie pracy naukowej naszego Kolegi profesora Stanisława Rudolfa

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA TRADYCJI AKADEMICKICH SIÓDEMKI w Łodzi

Z najwyższym bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Jego małżonki Marii Kaczyńskiej, a także wszystkich członków z delegacji, którzy mieli wziąć udział w uroczystości 70lecia tragedii katyńskiej. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu. 

 Łódź dnia 13 kwietnia 2010 roku

 

NOWY TERMIN OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW 60 lecie ZSP

Uprzejmie informuję, że w związku z tragiczną katastrofa i ogłoszeniem Żałoby Narodowej, Centralne Uroczystości planowane na 17 kwietnia br. W Warszawskim Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina ul. Okólnik 2 zostają przeniesione na 15 maja ( sobota) na godzinę 14.oo w tym samym miejscu (WUM). Odsyłam na stronę www.60latzsp.pl

OŚWIADCZENIE Wiesława Klimczaka Prezesa Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Oświadczenie

 W poczuciu wielkiej straty dla społeczeństwa i kraju oddajemy hołd ofiarom tragicznej katastrofy lotniczej , nieporównywalnej w skutkach do żadnej na świecie.

         Żegnamy z bólem Prezydenta RP i wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem . Służyli oni społeczeństwu i krajowi, byli im potrzebni. Wyrazy współczucia kierujemy na ręce ich rodzin i bliskich.

OŚWIADCZENIE Wiesława Klimczaka Prezesa Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Wielkanocne spotkanie siódemek

30 kwietnia 2010 roku jak co roku "siódemkowcy" spotkali się na tradycyjnym "jajeczku". Atrakcją tegorocznego spotkania był występ zespołu Yankel Band.

Doroczne Uroczyste Wielkanocne spotkanie STA 77.

Stowarzyszenie Tradycji Akademickich  SIÓDEMKI

ma zaszczyt zaprosić na doroczne Uroczyste Wielkanocne spotkanie.

 

Tradycyjnie nasze spotkanie odbędzie się  w salach Klubu Spadkobierców w Łodzi przy Piotrkowskiej 77 w dniu 30 marca 2010 roku. Początek godzina 19 00.  W trakcie przedstawimy plan obchodów 60 lecia ZSP. O godzinie 19 30 zapraszamy na koncert znakomitego zespołu Yankel Band. Po koncercie tradycyjne „jajeczko”. Impreza składkowa - 50 złotych od osoby.

Zarząd STA Siódemki

 


Doroczne Uroczyste Wielkanocne spotkanie STA 77.

Apel o udział w organizacji i obchodach 60 lecia

Apel o udział w organizacji i obchodach 60 lecia

 

W kwietniu 1950 r. powstało Zrzeszenie Studentów Polskich, powszechna, samorządowa i demokratyczna organizacja studencka, która  przez dziesiątki lat wiernie służyła obywatelskiemu powołaniu, najcelniej  wyrażonemu przez Stanisława Staszica, aby „być narodowi użytecznym”.  Zrzeszenie Studentów Polskich poprzez swoją działalność utrwalało przekonanie , że warto: -zdobywać wiedzę i być aktywnym społecznie;
-toczyć ”nocne rodaków rozmowy i spory” o Polskę,  o kształt uczelni i studenckiej organizacji, o rolę środowiska studenckiego w życiu społecznym Polski;
-zawsze pomagać  potrzebującym i słabszym;
-solidarnie wspierać się w środowisku, pomimo różnic poglądów;
-być otwartym, życzliwym, budować trwałe przyjaźnie;
-poprzez społeczną aktywność uczyć się współdziałania i rozwiązywania problemów w zespole;
- kształtować otwartą postawę wobec nowych idei i uczyć się „ różnić pięknie”.


Apel o udział w organizacji i obchodach 60 lecia
g28_Medal Za Zaslugi - Awers.JPG

Medal za "Zasługi dla Ruchu Studenckiego"

Koleżanki i Koledzy,

poniżej przekazujemy pismo kol.Wiesława Klimczaka dot. okolicznościowego medalu "Za zasługi dla Ruchu Studenckiego". Jeżeli zdecydujesz się na posiadanie medalu, to prosimy niezaleznie od spełnienia formalności finansowej, poinformowanie STA Siódemki amisat@tvsat.pl., Łódż ul. Piotrkowska 60.  Uroczyste przekazanie medalu planujemy na łódzkiej uroczystości obchodów 60-lecia ZSP na poczatku pazdziernika 2010roku

Zarząd STA Siódemki 

 

Warszawa, dnia 26 lutego 2010 r.

 

Z przyjemnością informuję, że w 60-tą rocznicę powstania Zrzeszenia Studentów Polskich, Fundacja Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego ustanowiła medal „Za Zasługi dla Ruchu Studenckiego”.

Medal za "Zasługi dla Ruchu Studenckiego"
g28_2009 Wigilia golf 116.jpg

Wigillia STA 77 2009.12.22

W dniu 22 grudnia  o godz 19 odbyło się coroczne  wigilijne spotkanie przedstawicieli łódzkiego środowiska akademickiego .W koncercie wigilijnym  uczestniczył Krzysztof Ścierański dając popis swoich umiejętności artystycznych grając na gitarze basowej i syntezatorach .

Gawędę wigilijną  opowiedział Janek Ordyński oraz Paweł Zawadzki .

 

Wigillia STA 77  2009.12.22
g28_2009 Wigilia golf 99.jpg

Krzysztof Ścierański -jeden z najwibitniejszych gitarzystów

Kariera  Krzysztofa rozpoczeła się w środowisku studenckim koncertami w Łódzkich klubach studenckich .W drugiej połowie lat 70 -tych był basistą niezwykle popularnego zespołu Laboratorium.

 

Krzysztof Ścierański -jeden z najwibitniejszych gitarzystów
g28_wojtek ekiert.jpg

Pożegnanie Wojciecha Ekierta

 

Z największym smutkiem i ogromnym bólem informuję  o nagłej śmierci naszego Wielkiego Przyjaciela  

 Wojciecha Ekierta.

 Wojtek całym wspaniałym swoim życiem tkał  przepiękną legendę Zrzeszenia Studentów Polskich. Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim - tam był Przewodniczącym Rady Uczelnianej ZSP oraz pracownikiem naukowym. W latach 1965 - 1967 był sekretarzem , a następnie do roku 1969 Przewodniczącym Rady Okręgowej ZSP.

  Ostatnio bardzo angażował się w utrwalanie łódzkich tradycji akademickich. Jego pomysłem, jest płaskorzeżba  umocowana na 50- lecie ZSP na frontonie Piotrkowskiej 77 . W życiu zawodowym przez długie lata związał się ze środowiskiem kultury 

 Był m.in Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Dyrektorem Agencji Artystycznej PAGART , Dyrektorem Muzeum Historii Miasta Łodzi i przez wiele lat kierował Rozgłośnią Polskiego Radia w Łodzi. Posiadał liczne odznaczenia m.in Zasłużony Działacz Kultury, Honorową Odznakę m. Łodzi, Srebrny, Złoty i Kawalerski Krzyż Zasługi.

 Odszedł ktoś, kto zawsze był z nami.

Wojtku ! Dopóki nie spotkamy się ponownie z Tobą w zaświatach, spełniaj pośmiertną misję  : prostuj z góry ścieżki wierności naszej tradycji.

 W imieniu

Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „SIÓDEMKI”

Andrzej Mikołajczyk

Prezes

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 18 grudnia 2009 roku, w Łodzi na cmentarzu Doły przy ul. Smutnej 9

g28_Moj_uniwersytet_okladka_przod.jpg

Książka Mój uniwersytet” Stanisława Bąkowicza. - "Wspomnienia byłego studenta".

Staszek, były działacz Zrzeszenia Studentów Polskich, wieloletni dziennikarz niezwykle barwnie, ciepło i trafnie opisuje życie akademickie na Uniwersytecie Łódzkim stosując z ogromnym talentem splatający się reportaż z publicystyką. Treść książki sięga lat 60. , ale co rusz napotykamy odniesienie do dnia dzisiejszego.
Książka Mój uniwersytet” Stanisława Bąkowicza. - "Wspomnienia byłego studenta".

Piszą o naszych inicjatywach.

W kolejnym - patrz link - (nr 4-5 za rok 2009) kwartalniku Uniwersytetu Łódzkiego "KRONIKA" zamieszczona jest informacja o naszym spotkaniu pod Siódemkami.

Piszą o naszych inicjatywach.
g28_2009 Wigilia golf choinka.jpg

Wigilia STA 77 2009 rok

Koleżanki i Koledzy,

Odpowiadając na liczne zapytania już teraz informuje o terminie naszego spotkania wigilijnego. Odbędzie się ono w dniu 22 grudnia /wtorek/ o godzinie 19.oo w Klubie Spadkobierców przy ul. Piotrkowskiej 77. Tym razem będziemy uczestniczyć w koncercie wigilijnym Krzysztofa Ścierańskiego.

Wigilia STA 77 2009 rok
g28_2009 Wigilia golf choinka.jpg

Informacja Zarządu STA 77 z dnia 16 listopada 2009 roku

Informujemy, że tradycyjnym opłatkiem wigilijnym w tym rok będziemy się łamać w dniu 22 grudnia 2009 roku na Piotrkowskiej 77 w Łodzi. Początek spotkania godzina 19 00. Więcej szczegółów wkrótce.
g28_77.jpg

Komunikat Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Komunikat

 

Przygotowania do obchodów 60lecia Zrzeszenia Studentów Polskich

 

Pod przewodnictwem Wiesława Klimczaka w dniu 22 października 2009r.w Warszawie  obradowały władze Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego.

         Tematyka obrad obejmowała przygotowanie do obchodów 60 lecia ZSP, powstałego na Kongresie Studentów Polskich w dniach 16,17,18 kwietnia 1950r.

Komunikat Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego
g28_Walne Zebranie STA 77.jpg

Walne Zgromadzenie członków STA 77

W dniu 17 października 2009 roku w salach klubu golfowego A&A GC przy ul. Wersalskiej 54 w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Wyborcze członków Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki w Łodzi. W trakcie spotkania wręczono Wielką Nagrodę Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki dla Studenckiego Radia Żak PŁ. Wręczenie nagrody poprzedzone było Laudacją wygłoszoną przez Ryszarda Podladowskiego. Podczas spotkania prof. Paweł Chmielewski wygłosił wykład o współczesnej Rosji.

W wyniku wyborów na kolejną kadencję został wybrany Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Walne Zgromadzenie członków STA 77
g28_logoradio.jpg

List Gratulacyjny do Studenckiego Radia Żak PŁ

List gratulacyjny dla Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej

 z okazji 50 rocznicy  powstania.

 Zaglądając do taśmoteki „Żaka” można objąć historię ścieżek dźwiękowych wyobraźnią słuchu mierząc takty historycznej odmienności ale rozum podpowiada, ze to ciągłość pokoleniowej siły twórczej. Tym bardziej zaangażowanej bo przygotowywanej od podstaw.

 To studenci Politechniki Łódzkiej wykonali sami pierwszy stół montażowy i podstawowe wyposażenie studia radiowego. Dzieła tego dokonali Koledzy: Aleksander Cieślak i Witold Krawczyk w 1966 roku. Wcześniej – 18 maja 1959 roku – Studenckie Radio „Żak”  Politechniki Łódzkiej rozpoczęło swoją działalność jako agenda Zrzeszenia Studentów Polskich, radio było wtedy właściwie radiowęzłem jednego domu studenckiego (obecnego III Domu Studenckiego Politechniki Łódzkiej).


List Gratulacyjny do Studenckiego Radia Żak PŁ
g28_logo77maecae.JPG

Walne Zgromadzenie - 17.10.2009

Zarząd Stowarzyszenia Tradycji Akademickich „Siódemki” na podstawie art. 20 ust.1 statutu zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków N/Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji władz Stowarzyszenia. Zebranie Odbędzie się w dniu 17 października 2009 roku, w sobotę o godzinie 15.00 w pierwszym terminie, a o godzinie 15.15 w drugim terminie w siedzibie A&A Golf Club w Łodzi przy ul. Wersalskiej 47/75.
Walne Zgromadzenie - 17.10.2009
g28_logo77maecae.JPG

Uroczystość odsłonięcia Pomnika Kamienia ku czci Kazimierza Badory.

Koleżanki i Koledzy, Informuję, że 26 września br. odbyła się w Soczewce uroczystość odsłonięcia pomnika-kamienia pamięci Kazimierza Badory. Przebiegała ona we wspomnieniowej atmosferze pełnej przyjaźni i serdeczności. Z  zainteresowaniem wysłuchaliśmy okolicznościowych wystąpień Piotra Sagana i Marka Kulińskiego.


Uroczystość odsłonięcia Pomnika Kamienia ku czci Kazimierza Badory.
g28_2009 .09.12101.jpg

Posiedzenie Zarządu

W dniu 12 października 2009 Zarząd zapoznał się z możliwościami nowej strony internetowej stowarzyszenia 77.   

archiwum aktualności