g33_bcb logo2.jpg
 
zmniejsz czcionkezwieksz czcionke

Kariera


big_g33_ze studenta na eksperta.jpg


 


 

Szukasz pracy, stażu, doświadczenia? Aplikuj już teraz.

Programy oferowane przez A&A Young Professionals pozwalają na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Podczas treningu praktykanci będą szkoleni w tematyce nieruchomości komercyjnej oraz e-biznesu. Obie części szkolenia będą trwała po cztery tygodnie, z których pierwszy tydzień będzie poświęcony wprowadzeniu w tematykę, a następne trzy praktyce. 

Podczas pierwszego tygodnia student weźmie udział w serii ćwiczeń, wykładów i zajęć praktycznych, mających na celu przygotowania go do dalszej części programu praktyk. 

Dodatkowo co sobotę będą odbywały się dobrowolne zajęcia wprowadzające w grę w golfa i związaną z nim kulturę.

Najlepszym będziemy w stanie zaproponować ofertę pracy.

 

Aplikuj na: www.aia-rekrutacja.pl

lub wyśli CV i list motywacyjny na rekrutacja@aia.pl

 

Co  cię czeka na praktykach ??

Obejrz krótki film

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l72k4gU_PEU